Media Reporter: "Gawa gawa lang po ba ang bombing sa Davao para makapag declare ng Martial Law ang Presidente?"


No comments

Powered by Blogger.