Sen. Lacson to witness: Edgar, bakit nag-iiba na ang statement mo nung kinausap ka na ni Dela Rosa? Iyan ang sinasabi kong kredibilidad ng testigo.


No comments

Powered by Blogger.